Hrůza v očích

Home / Životní styl / Hrůza v očích

Lidé jsou povětšinou tvorové bojácní. I na první pohled svaly obsypaný kus chlapa se bude něčeho bát. Různé fobie jsou na první pohled rozšířenější u žen, protože muži se je snaží většinou nepřiznat, stydí se za ně a vyhýbají se situacím, kde by mohly vyjít najevo. Ale i podle statistik jimi ženy trpí více.
Vyjmenovat tu všechno, čeho se člověk může bát, je skoro nemožné. Určitá míra strachu je zdravá a přirozená, má vlastně ochranný význam. Pokud ale běžný strach přeroste ve fobii, může to člověku velmi znepříjemňovat život a znemožňovat mu některé aktivity.

pavouk

To, že máme z něčeho strach, dobře poznáme. Typické jsou fyzické, i psychické příznaky – pocení, bušení srdce, pocit úzkosti, napětí, chvění, obtížné dýchání a další. Právě hlavně u žen je oblíbená věta: „Mám fobii z …“. To ovšem opravdu nemusí znamenat, že trpí skutečnou fobií, může jít o běžný strach nebo úzkost z něčeho.

Proti fobiím se dá bojovat, ideálně pod odborným dohledem. Člověk bývá pak často záměrně vystavován situacím, ze kterých má strach, aby pochopil a jeho mozek vyhodnotil, že situace nijak nebezpečná není. Je to ale dlouhý proces a úspěšnost není 100%.

Z čeho máme strach

Aspoň pár nejčastějších typů fobií, se kterými se můžeme u nás samotných nebo u našich blízkých setkat.
· z pavoukůarachnofobie
Stvoření, které je vlastně krásné, prozkoumá-li ho člověk podrobněji a zblízka, ale lidé mu jaksi nevěří a skáčou před ním na židle a na stoly. Ironií je, že vlastně nosí štěstí, tudíž by se rozhodně neměl zabíjet. Z některých je ale opravdu třeba mít strach, protože jsou jedovatí. Například černá vdova. Více o ní na .

krev

· z uzavřených prostorůklaustrofobie
Mnoho z nás se necítí dobře ve výtahu nebo nějakých podzemních štolách.
· z výšekakrofobie
· z létáníaerofobie
· z bolestiagofobie
Před injekční stříkačkou uteče i urostlý chlap.
· ze smrtithanatofobie
Člověk neví, co ho čeká.
· ze zvířat a hmyzu obecnězoofobie
Hadi, myši, ale i kočky a psi ve Vás mohou vzbuzovat úzkosti a strach.
…a mnoho dalších a dalších. Se vznikem nových technologií přibývají i nové fobie. Můžete mít i strach ze ztráty signálu, z ptačí chřipky nebo různých čísel.

5/5 - (1 vote)