Hrůza v očích

Home / Životní styl / Hrůza v očích


Lidé jsou povětšinou tvorové bojácní. I na první pohled svaly obsypaný kus chlapa se bude něčeho bát. Různé fobie jsou na první pohled rozšířenější u žen, protože muži se je snaží většinou nepřiznat, stydí se za ně a vyhýbají se situacím, kde by mohly vyjít najevo. Ale i podle statistik jimi ženy trpí více.

Vyjmenovat tu všechno, čeho se člověk může bát, je skoro nemožné. Určitá míra strachu je zdravá a přirozená, má vlastně ochranný význam. Pokud ale běžný strach přeroste ve fobii, může to člověku velmi znepříjemňovat život a znemožňovat mu některé aktivity.

pavouk


To, že máme z něčeho strach, dobře poznáme. Typické jsou fyzické, i psychické příznaky – pocení, bušení srdce, pocit úzkosti, napětí, chvění, obtížné dýchání a další. Právě hlavně u žen je oblíbená věta: „Mám fobii z …“. To ovšem opravdu nemusí znamenat, že trpí skutečnou fobií, může jít o běžný strach nebo úzkost z něčeho.


Proti fobiím se dá bojovat, ideálně pod odborným dohledem. Člověk bývá pak často záměrně vystavován situacím, ze kterých má strach, aby pochopil a jeho mozek vyhodnotil, že situace nijak nebezpečná není. Je to ale dlouhý proces a úspěšnost není 100%.


Z čeho máme strach


Aspoň pár nejčastějších typů fobií, se kterými se můžeme u nás samotných nebo u našich blízkých setkat.

·          z pavoukůarachnofobie

Stvoření, které je vlastně krásné, prozkoumá-li ho člověk podrobněji a zblízka, ale lidé mu jaksi nevěří a skáčou před ním na židle a na stoly. Ironií je, že vlastně nosí štěstí, tudíž by se rozhodně neměl zabíjet. Z některých je ale opravdu třeba mít strach, protože jsou jedovatí. Například černá vdova. Více o ní na https://www.liver.cz/nejdriv-sex-pak-svacina.

krev


·         z uzavřených prostorůklaustrofobie

Mnoho z nás se necítí dobře ve výtahu nebo nějakých podzemních štolách.

·         z výšekakrofobie

·         z létáníaerofobie

·         z bolestiagofobie

Před injekční stříkačkou uteče i urostlý chlap.

·         ze smrtithanatofobie

Člověk neví, co ho čeká.

·         ze zvířat a hmyzu obecnězoofobie

Hadi, myši, ale i kočky a psi ve Vás mohou vzbuzovat úzkosti a strach.

…a mnoho dalších a dalších. Se vznikem nových technologií přibývají i nové fobie. Můžete mít i strach ze ztráty signálu, z ptačí chřipky nebo různých čísel. 

Hrůza v očích
4 (80%)4