Jak si vydělat při vysoké škole a jaká stipendia můžete čerpat zcela zdarma?

Home / Peníze / Jak si vydělat při vysoké škole a jaká stipendia můžete čerpat zcela zdarma?


Studium na vysoké škole není legrace. Nejen učení, ale i pravidelné docházení na povinné i nepovinné předměty zabírá studentům spoustu času. Dalo by se říci, že všechen čas. A jelikož je život studenta poněkud finančně náročný, pak je třeba tento problém řešit.
sezení u plánu.jpg
Důležitá je především podpora rodiny, nejen ta psychická ale i „finanční“, protože pracovat při studiu je ve většině případů zcela nemožné. Řešením jsou tak občasné brigády nebo maximálně práce na poloviční úvazek, kdy si student sotva vydělá na bydlení (kolej nebo byt). A to není jediné, je také třeba počítat s výdajem na učebnice/skripta, jídlo (ve studentských menzách nebývá zrovna nejlevněji), poplatky na různé exkurze nebo vybavení do školy, které většinou vysoká škola nehradí. Peníze jsou tak jedním z největších problémů, který student při nástupu na VŠ řeší.
mince, tužka a holka.jpg
Jak z toho ven?
·         Základem je finanční podpora rodiny. Alespoň částečná. Spolehnout se ve všem jen sám na sebe je chvályhodné, ale nakonec toto úsilí nepřinese očekáváný výsledek.
·         Brigáda – občasná výpomoc v obchodech, stáncích, roznos letáků, pomoc přímo ve škole (např. v laboratoři, praktikanti a další studentské brigády) – většinou stačí shlédnout pár školních nástěnek nebo internetových inzerátů.
·         Škola také nabízí stipendia, o kterých spoustu studentů ani neví. Máte na ně nárok i vy nebo vaše ratolest?
Stipendia jako pomoc od školy
Každá škola má pro následující stipendia jiné požadavky a je tak potřeba pročíst si školní řád vaší VŠ (běžně dostupný online). Pro názornost uvedu nejčastější požadavky:
·         Ubytovací stipendium – máte na něj nárok, pokud bydlíte „vzdáleně“ od místa vaší VŠ, tj. nejčastěji v jiném kraji, studovat byste měli v denním studiu a v rámci standardní doby studia.
·         Sociální stipendium – zde je třeba dokládat příjem vašich rodičů, pokud je pod hranicí určitého obnosu peněz (tuto hranici opět uvádí každá škola jinou), pak na toto stipendium máte nárok.
·         Prospěchové stipendium – na něj mají nárok tzv. „jedničkáři“, kteří jsou za pilné studium odměněni sumou poměrně vysokou (opět záleží na škole), průměr byste měli mít maximálně do 1,5 a opět studovat při denním studiu ve standardní době.
zlatá kasička.jpg
·         Další stipendia se vyplácí za různé projekty, semináře nebo prezentace, které student aktivně vytváří pod záštitou školy a je mu tak stipendium přislíbeno. Stipendia se dostávají i za dobrá umístění v zahraničních soutěžích nebo za studium v zahraničí, apod.
Takže pokud se chystáte na VŠ nebo na ní již studujete a nevíte o těchto možnostech, pozorně si přečtěte školní řád a web školy, ať o nic nepřijde.

5/5 - (1 vote)