Vyrovnejte se se strachem a úzkostí

Home / Životní styl / Vyrovnejte se se strachem a úzkostí

Úzkost a strach spouští řetězec změn v mysli, těle a chování jako reakce na možné nebezpečí. Toto nebezpečí může být reálné, ale někdy si je vytvoříme sami ve svých obavách a starostech. Většina pocitů ohrožení souvisí se stresem, mezilidskými vztahy a psychickými problémy.
Určitý stupeň úzkosti zvyšuje výkon. Pokud se však úzkost objevuje příliš často, trvá dlouho a není přiměřená situaci, komplikuje každodenní život. Zároveň klesá schopnost přizpůsobit se proměnlivým podmínkám prostředí. Postižený se nachází ve stavu neustálé přípravy na hrozbu, často přehnaně vnímanou nebo neexistující. Zaměří se pouze na zdroj ohrožení, ostatní podněty přehlíží.
démon v noci
Projevy úzkosti
Úzkost se projevuje různě – neklidem, pobíháním, třesem, závratěmi. Postižený se snaží vyhnout obávané situaci nebo z ní uniknout. Pokud úzkost přetrvává i po odeznění ohrožení, tělesné příznaky a negativní myšlenky zesílí. Vznikají bludné kruhy, které stav úzkosti udržují. Úzkostný člověk hledá úlevu v přejídání, konzumaci sladkostí, kouření, pití alkoholu a zneužívání uklidňujících léků.
mlha v lese
Způsoby zvládaní úzkosti
Existují různé způsoby, jak úzkost zvládat. Některé jsou užitečné a pomáhají dlouhodobě, jiné přinesou úlevu jen na chvíli, ale v konečném důsledku uškodí.
Dlouhodobé a vhodné metody zvládání úzkosti:
·         cvičení, sport, jóga
·         relaxace
·         pobyt v přírodě
·         příjemné volnočasové aktivity
·         správná organizace času
·         rozhovory s blízkými lidmi
Nevhodné metody:
·         vyhýbání se obávaným situacím
·         alkohol
·         kouření
·         uklidňující léky
·         přejídání
·         sladkosti
·         pití kávy

deprese v okně
Napište si seznam způsobů, které používáte ke zvládání úzkosti. U každého způsobu zvažte klady a zápory a to jak z dlouhodobého, tak krátkodobého pohledu.
Nakonec se zamyslete, jak začít postupně používat vhodnější způsoby a nahrazovat jimi ty méně vhodné.

4.5/5 - (2 votes)