Barvy v našem životě

Barvy v našem životě

Životní styl
Život každého z nás se skládá z mnoha barev a jejich odstínů, nikdo nemá své dny jen černobílé, barvy najdeme všude, prostupují vším kolem nás. Někdo rád experimentuje s různými odstíny barev, zkouší nové a nové, jako třeba kobaltovou modř, khaki, lososovou nebo antracitovou. Naproti tomu je velká část lidí, kteří si vystačí se základními barvami a o purpurové, smaragdové nebo petrolejové nikdy neslyšeli. Symbolika barev je ale pro každého z nás velmi zajímavá, z nějakého důvodu si vybíráme do šatníku nebo domů určité barvy, které se nám líbí, dobře na nás působí, cítíme se dobře, když je máme na sobě nebo se na ně koukáme. Z pohledu fyziky je barva vlastně vlnová délka viditelného světla. Barevně vidíme díky třem druhům receptorů, tzv. čípkům. Naše oko má čípky citlivé na základní tři barvy – červená, zelená…
Read More
Vyrovnejte se se strachem a úzkostí

Vyrovnejte se se strachem a úzkostí

Životní styl
Úzkost a strach spouští řetězec změn v mysli, těle a chování jako reakce na možné nebezpečí. Toto nebezpečí může být reálné, ale někdy si je vytvoříme sami ve svých obavách a starostech. Většina pocitů ohrožení souvisí se stresem, mezilidskými vztahy a psychickými problémy. Určitý stupeň úzkosti zvyšuje výkon. Pokud se však úzkost objevuje příliš často, trvá dlouho a není přiměřená situaci, komplikuje každodenní život. Zároveň klesá schopnost přizpůsobit se proměnlivým podmínkám prostředí. Postižený se nachází ve stavu neustálé přípravy na hrozbu, často přehnaně vnímanou nebo neexistující. Zaměří se pouze na zdroj ohrožení, ostatní podněty přehlíží. Projevy úzkosti Úzkost se projevuje různě - neklidem, pobíháním, třesem, závratěmi. Postižený se snaží vyhnout obávané situaci nebo z ní uniknout. Pokud úzkost přetrvává i po odeznění ohrožení, tělesné příznaky a negativní myšlenky zesílí. Vznikají…
Read More
Hrůza v očích

Hrůza v očích

Životní styl
Lidé jsou povětšinou tvorové bojácní. I na první pohled svaly obsypaný kus chlapa se bude něčeho bát. Různé fobie jsou na první pohled rozšířenější u žen, protože muži se je snaží většinou nepřiznat, stydí se za ně a vyhýbají se situacím, kde by mohly vyjít najevo. Ale i podle statistik jimi ženy trpí více. Vyjmenovat tu všechno, čeho se člověk může bát, je skoro nemožné. Určitá míra strachu je zdravá a přirozená, má vlastně ochranný význam. Pokud ale běžný strach přeroste ve fobii, může to člověku velmi znepříjemňovat život a znemožňovat mu některé aktivity. To, že máme z něčeho strach, dobře poznáme. Typické jsou fyzické, i psychické příznaky – pocení, bušení srdce, pocit úzkosti, napětí, chvění, obtížné dýchání a další. Právě hlavně u žen je oblíbená věta: „Mám fobii…
Read More

Pozor na večírky

Životní styl
Pod pojmem „životní styl“ si většinou představíme to, jak lidé bydlí, jak se oblékají anebo co jedí. Životní styl může být ale i o tom, co člověk pije. Tudíž se Vaším životní stylem může stát abstinence.Abstinovat může člověk z několika důvodů ·        Z důvodů zdravotních. ·        Z přesvědčení nebo náboženských důvodů. ·        Už si sáhl na dno sklenky a teď si řekl - „DOST!“ ·        Nebo mu to prostě nic neříká.Pro člověka, který alkohol naprosto odmítá, může být docela těžké objevovat se ve společnosti. Hlavně pro toho, který s abstinencí teprve začíná. Vždy se najde někdo, pro koho je přímo životním posláním dát si s Vámi alespoň jednu skleničku. Co můžeme udělat v takovém případě? Odborníci mají pro tuto situaci několik rad. 1.      Nabízejícího ignorovat.Prostě se dívám skrze něho někam do…
Read More